Velkommen til Bliksund!

Gjennom vår webportal tilbys kunder ulike løsninger for blant annet virksomhetsdata, beslutningsstøtte, kvalitetssystem, mobile applikasjoner med mer.

Våre produkter

Elektronisk ambulansejournal

Bliksundweb - Grunnmodul

Fagsystem - Bliksund Brann

Nyheter
27. februar 2020

Nyansettelse

Vi har tilknyttet oss Bent Krister Osbakk som faglig rådgiver og kundekontakt. Bent Krister er utdannet paramedic, brannkonstabel og alarmsentraloperatør. Han har arbeidet i operativ ambulansetjeneste, som ledende instruktør i Stiftelsen…
Nyheter
3. januar 2020

Tre nye kollegaer

Vi har nå ansatt tre nye kolleger som alle arbeider ved vårt kontor i Grimstad. Jens Rosenvold Jens er utdannet som ambulansearbeider. Han har arbeidet i operativ ambulansetjeneste og som…
Nyheter
19. desember 2019

Bliksund AS vant Ambulansejournal-konkurransen

Vi har i dag signert avtale om å levere elektronisk journal til de prehospitale tjenestene i Helse Sør-Øst med opsjon for avrop i øvrige tre helseregioner. Ambulansejournalteamet har jobbet med…