Velkommen til Bliksund!

Gjennom vår webportal tilbys kunder ulike løsninger for blant annet virksomhetsdata, beslutningsstøtte, kvalitetssystem, mobile applikasjoner med mer.

Elektronisk ambulansejournal

Bliksundweb - Grunnmodul

Nyheter
3. januar 2020

Tre nye kollegaer

Vi har nå ansatt tre nye kolleger som alle arbeider ved vårt kontor i Grimstad. Jens Rosenvold Jens er utdannet som ambulansearbeider. Han har arbeidet i operativ ambulansetjeneste og som…
Nyheter
19. desember 2019

Bliksund AS vant Ambulansejournal-konkurransen

Vi har i dag signert avtale om å levere elektronisk journal til de prehospitale tjenestene i Helse Sør-Øst med opsjon for avrop i øvrige tre helseregioner. Ambulansejournalteamet har jobbet med…
Nyheter
1. oktober 2019

110 – sentralene i Innlandet og i Møre og Romsdal blir første 110-kunder hos Bliksund

Vi har tegnet avtale med 110-sentralene i Innlandet og i Møre og Romsdal om bruk av Kommuneskjema og Tiltaksbok. Vi ser frem til å sette løsningen i drift og å…