Vi har nå ansatt tre nye kolleger som alle arbeider ved vårt kontor i Grimstad.

Jens Rosenvold

Jens er utdannet som ambulansearbeider. Han har arbeidet i operativ ambulansetjeneste og som redningsmann i luftambulansetjenesten. Har de siste årene arbeidet med opplæring/fagutvikler og som områdeleder i ambulansetjenesten ved Sørlandet sykehus HF. Hos oss skal Jens jobbe som faglig rådgiver og med oppfølging av kunder. Han vil også ha spesielt ansvar for oppfølging av våre kunder i brannvesen og redningstjenesten.

Christoffer Berglund

Christoffer er utdannet dataingeniør ved Universitetet i Agder der han skrev bacheloroppgave innen kunstig intelligens. Har tidligere jobbet med innovasjon som full stack utvikler hos Puzzel AS. I tillegg har han jobbet innenfor energi sektoren i Wattsight, samt  hos NORCE (tidligere Teknova). Hos oss skal Christoffer jobbe med  videre utvikling av Ambulansejournal.

Kjetil Ribe

Kjetil er utdannet Sivilingeniør IKT fra Universitetet i Agder. Han har tidligere jobbet som systemutvikler i Puzzel AS. Han har også jobbet som systemutvikler og prosjektleder i Scanmatic AS. Hos oss skal Kjetil jobbe i teamet som arbeider med Ambulansejournal.

 

På bildet ser du fra venstre: Kjetil, Jens og Christoffer