Bliksund har en bred og omfattende produktportefølje.

Porteføljen strekker seg fra Webløsninger (intranett og ekstranett) og applikasjoner (for mobile enheter) tilpasset sykehusmiljøet/prehospitale tjenester.

Her finner du beskrivelse av Bliksundweb og et utvalg av våre moduler.

Bliksundweb
Grunnmodul

Bliksundweb er et Internettbasert verktøy for organisasjoner som for eksempel sykehus, kommuner eller bedrifter. Verktøyet er modulbasert slik at kunden selv kan velge hvilke moduler de ønsker å ta i bruk.

                                                                                                                                                                                                                          .Les mer

Sjekklister
Modul

Erstatt gamle papirløsninger med en brukervennlig IT-løsning

De ansatte registrerer sjekklister på nettbrett og stasjonsleder har eget verktøy på Bliksundweb for å se på sjekklister, behandle merknader og å koble biler mot stasjon. 

Les mer

Tiltaksbok
Modul

Mange ledere erfarer at prosedyrer ikke etterleves av de ansatte på den måten en ønsker. Vi tror at det er tre faktorer som er viktige for at dette skal unngås: Tilgjenglighet (må være enkelt tilgjengelig til enhver tid), Kortfattet (må være ordknappe med fokus på det praktiske), Oppdatert (må alltid være oppdatert)

                                                                                                                                                                                                                                    .Les mer

Dokumentbibliotek
Modul

Samle dokumentene dine på et sted
Med modulen dokumentbibliotek har du mulighet til å opprette mapper og sette brukerstyring på disse. Man kan opprette en mappestruktur i dokumentbiblioteket og så gi tilgang til de man ønsker skal se dokumentene.

Les mer

Hjertestansregistrering
Modul

Hjertestansregistrering er en tilleggsmodul til Ambustat
Registrering gjøres under utfylling av Ambustat og skaper grunnlag for data som helseforetakene skal levere til NPR. Utfylling skjer på nettbrett eller web.

Les mer

Infoskjerm
Modul

Viktig informasjon lett synlig for personellet
Med modulen Infoskjerm kan man enkelt legge ut informasjon som kan vises på en vegghengt monitor på det enkelte arbeidssted.
Meldinger legges inn på Bliksundweb og blir øyeblikkelig (eller på gitt dato) vist på Infoskjermen.

                                                                                                                                                                                                                                           .Les mer

PRK Hendelsesregistrering
Modul

Registrere hendelser i forbindelse med pasientreiser

PRK hendelsesregistrering for pasientreiser er et verktøy for å registrere hendelser som skjer i forbindelse med pasientreiser.

                                                                                                                                                                                                                                           .Les mer

Prehospital Elektronisk Pasient Journal (PEPJ)
Elektronisk ambulansejournal

Elektronisk ambulansejournal

Bliksund har i samarbeid med Sykehuset Østfold HF og Innovasjon Norge utviklet den første og eneste elektroniske ambulansejournal som er utviklet i Norge.

Les mer

Nyhetsmodulen
Modul

Intranettfunksjonalitet hvor man kan velge å vise nyhet for arbeidssted, brukergruppe eller enkelte ansatte. Modulen inneholder også funksjonalitet for leserbekreftelse av nyheter hvor den som opprettet nyheten kan se hvem som har kvittert at nyhet er lest.                                                                                                                                                                                                                                                        .

Les mer

Beredskapsweb
Modul

Beredskapsweb er et verktøy for kommunikasjon i krisesituasjoner. Tidligere baserte man kommunikasjonen i krisesituasjoner på telefon og e-post. En erfarte etterhvert at dette ikke fungerte godt, og at en hadde behov for en felles kommunikasjonsplattform.                                                                                                                                                                                                                                                   .

Les mer

Kommuneskjema
Modul

Kvalitetssystem beregnet for bruk i AMK sentraler / Pasientreisekontor / LV-sentraler.

Opprinnelig ble kommuneskjema utviklet i for bruk ved AMK-sentraler, men har nå blitt tilpasset andre miljøer.

Les mer

Anleggsregister
Modul

Et register for å holde oversikt over tjenestens utstyr
Med anleggsregister holder du oversikt over tjenestens utstyr og hvor dette befinner seg.

                                                                                                                                                                                                                              .Les mer

Kompetasemodul
Modul

Oversikt over tjenestens kompetanse
I kompetansemodulen har man mulighet til å registrere personellets kompetanse og så etterpå raskt hente ut oversikt, kompetansestatus og fremtidige opplæringsbehov.

                                                                                                                                                                                                                                      .Les mer

Hendelsesrapport
Modul

System for behandling av hendelser
Personell/brukere av bliksundweb har med denne modulen mulighet til å melde inn hendelser til sin ledelse, bruker har egen side hvor han/hun kan følge sin sak. Ledelsen svarer ut melder og behandler hendelsene i samme system.

                                                                                                                                                                                                                              .Les mer

COMStat LV
Modul

Analyseverktøy for Legevaktsentraler

Her vil tall fra telefoni i ICCS overføres via HDO til Bliksund for presentasjon i egen modul kalt COMStat. Det finnes en rekke rapporter der en kan se på volum, svartider, samtaletider og variasjoner gjennom år, uke og døgn.

Les mer

Ambustat
Modul

Web-basert database over ambulanseoppdrag

Løsningen ble etablert grunnet behov for gode driftsdata i ambulansetjenesten. Som leder eller fagperson i ambulansetjenesten får man stadig spørsmål om drifts- eller fagrealterte spørsmål.

Les mer

Kjøretøymodul
Modul

Få full kontroll over kjøretøysparken din

Med Kjøretøymodul får du bedre oversikt over kjøretøyparken din.

Les mer

Kursmodul
Modul

Hold oversikt over kurs og påmeldinger
Med kursmodulen fra Bliksund holder du oversikt over påmeldinger, bedriftsinterne kurs og resertifiseringer.

                                                                                                                                                                                                                        .Les mer

Sporing
Modul

Sporing, en tilleggsmodul til kommuneskjema
Med modulen Sporing kan man få oversikt over posisjon til kjøretøy eller personell i kommuneskjema, det er bruker selv som via modulen sender forespørsel til innesystem om å blir sporet.

 

Les mer

Vaktrapport
Modul

System for å rapportere hendelser på vakt
Dynamisk oppsett, Støtter flere logiske rapporter per foretak, egen brukerstyring til hver vaktrapport.
Modulen har også en hovedrapport med telling på type hendelser og tagger.

 

Les mer