Vaktrapport

Med brannvesenets døgnkontinuerlige drift kan det være utfordrende for ledere å holde oversikt over hendelser som skjer i løpet av alle vakter. Ved hjelp av vaktrapport vil ansatte kunne skrive notater om hva som har skjedd i løpet av vakten eller uka. Slik vil man ha full oversikt over alle notater skrevet ned, og man kan gjennom hovedrapportene finne igjen tidligere notater og skift. Selvdefinerte tagget sikrer sporbarhet og enkel oversikt.

Funksjonalitet i modulen:

  • Når vi setter opp modulen kan dere velge om dere ønsker skift eller ikke. Hvis man har mange notater hver dag anbefaler vi å bruke skift. Hvis det kommer inn få notater i løpet av en uke vil modulen fungere best uten skift.
  • Vaktrapport er knyttet opp mot arbeidssteder. Man kan knytte flere arbeidssteder opp mot modulen. Disse vil da vises som forskjellige vaktrapporter, og skiftene og notatene er knyttet opp mot hvert arbeidssted. Personell vil da kun skrive notater i arbeidsstedene de selv jobber i. Hvis de jobber forskjellige steder får de mulighet til å velge hvilket arbeidssted de vil skrive notat på hver gang de går inn i vaktrapporten.
  • Merking av viktige notater som krever spesiell oppmerksomhet.
  • Kalenderfunkjson hvor man kan legge inn hva som skjer fremover. Kalenderen er også knyttet til arbeidssted.