Uniformsmodul

Uniformsmodulen er en innholdsrik modul som holder oversikt over personells bestillinger av uniformer med ordrebehandling og laberbeholdning. Du legger selv inn varene og leverandørene dere har, så kan personellet bestille ut i fra dette. I lagerbeholdning har man full oversikt over hva som er på lager, hva som er bestilt av leverandører og hva som er bestilt av personell.