Tiltaksbok

Prosedyrer og retningslinjer er viktige elementer i et velfungerende kvalitetssikrings-system. I tillegg til at disse må være oppdaterte og relevante må de være tilgjengelige for de ansatte i et format som gjør dem egnet for operativ bruk. I Tiltaksbok har vi tatt sikte på å gjøre prosedyrer lett tilgjengelige for brukerne ved å:

  • Skille det som trengs operativt i Tiltakskort fra øvrig informasjon som er samlet i Grunnlagsinformasjon
  • Gjøre det mulig å enkelt kunne søke frem tiltakskort
  • Ved bruk av app gjøre Tiltaksbok tilgjengelig mens man er offline med fullfunksjonalitet

Kontakt Tor Laukvik for en uforpliktende samtale på +47 913 05 206 eller tor.laukvik@bliksund.no