Tiltaksbok

Alle brannvesenets tiltakskort og prosedyrer i app og på web.

Prosedyrer og retningslinjer er viktige elementer i et velfungerende kvalitet- og fagsystem. I tillegg til at disse må være oppdaterte og relevante må de være tilgjengelige for de ansatte i et format som gjør dem egnet for operativ bruk. I Bliksund Tiltaksbok har vi tatt gjort prosedyrer enkelt og funksjonelt for både ledere og brukerne ved å:

  • Skille det som trengs operativt i Tiltakskort fra øvrig informasjon som er samlet i grunnlagsinformasjon.
  • Raskt og enkelt søk for å finne riktig  tiltakskort.
  • Linking mellom tiltakskort.
  • App tilpasse vår  Tiltaksbok slik at operativt personell har den tilgjengelig offline.
  • Automatisk oppdatering av (push-funksjonalitet) når brukerne åpner appen.
  • Abonnering eller kopiering fra andre tiltaksbøker.

I vårt fagsystem for brann har vi inkludert inntil 3 tiltaksbøker slik at kundene kan velge å skille mellom operative og administrative tiltakskort.

Kontakt Tor Laukvik for en uforpliktende samtale på +47 913 05 206 eller tor.laukvik@bliksund.no