SMS modul

I SMS-modulen får du full oversikt over SMSer som er sent til ansatte, mulighet til å sende en SMS til flere personer og svare innsendte SMSer. I denne modulen kan man sende SMS til både grupper og enkeltpersoner. Alle sendte SMS blir lagret i modulen og kan senere finnes gjennom hovedrapport. Modulen kan knyttes opp mot kommuneskjema.