SMS modul

Ved bruk av BLiksund Brann sin SMS-funksjonalitet får brukeren full oversikt over SMSer som er sendt til ansatte. Man har mulighet til å sende en SMS til flere personer eller grupper samtidig. Mottaker kan besvare utsendte SMSer som lagres i arkiv.

Utsending av SMS kan skje både via fritekst eller mal. predefinerte meldinger fra mal samt integrasjon i vår app gjør dette til et viktig operativt verktøy for befal i brannvesenet, både på taktisk og operasjonelt nivå.