Sjekklister Brann

I kvalitetssikring er fortløpende sjekk av utstyr et viktig element for å være sikker på at alt fungerer når man trenger det. I tillegg vil det gi personellet som sjekker anledning til å bli kjent med eget utstyr og hvordan det virker.

Bliksund har over flere år levert elektroniske sjekklister og har utviklet løsningen fra en relativt statisk løsning lik de gamle papirbaserte listene til den siste versjonen som er heldynamisk. Det innebærer at det er kunden selv som setter opp sjekklistene og hvordan de skal virke. Sjekklistene i Bliksund Brann er skreddersydd brannvesenets behov for sjekklister hvor vi har integrert hendelsesrapportering, og merknader med e-postvarsling direkte fra sjekklistene. Kjøretøy- og anleggsregister er også integrert for enkel registrering ok kontroll. Kort sagt så har vi integrert all den funksjonaliteten våre kunder i brann har etterspurt.

Vår Bliksund APP (Android og IOS) er spesielt laget med henblikk på at sjekklistenes funksjonalitet. Dette forenkler mannskapenes hverdag ved å utføre sjekk av utstyr fra telefon eller pad.