Sjekklister

Ved kvalitetssikring er fortløpende sjekk av utstyr et viktig element for å være sikker på at alt fungerer når man trenger det. I tillegg vil det gi de ansatte anledning til å bli kjent med eget utstyr og hvordan det virker. Bliksund har over flere år levert elektroniske sjekklister og har utviklet løsningen fra en relativt statisk løsning lik de gamle papirbaserte listene til den siste versjonen som er heldynamisk. Det innebærer at kunden selv setter opp sjekklistene og hvordan de skal virke.