Prehospital Elektronisk Pasient Journal (PEPJ)

Bliksund har i samarbeid med Sykehuset Østfold HF og med støtte fra Innovasjon Norge utviklet en egen elektronisk ambulansejournal.

Det startet som et OFU-prosjekt med Sykehuset Østfold HF , og ble senere videreutviklet i samarbeid med ambulansetjenesten i Midt-Norge som bruker løsningen i alle sine ambulanser.

Løsningen er nettbrettbasert og består av en journal applikasjon for Windows nettbrett, serverløsning installert i kundens nett, sanntidsskjerm i Akuttmottak samt integrasjon mot AMK-sentralen og sykehusets pasientsystem.

Bliksund vant høsten 2019 konkurransen om å levere ambulansejournal til Helse Sør-Øst med opsjon for de øvrige tre helseregionene.

Kontakt Jan Falkevik for en uforpliktende samtale på +47 909 90 997 eller jan.falkevik@bliksund.no