Prehospital Elektronisk Pasient Journal (PEPJ)

Bliksund har i samarbeid med Sykehuset Østfold HF og Innovasjon Norge utviklet den første og eneste elektroniske ambulansejournal som er utviklet i Norge. Det startet som et OFU-prosjekt som nå er avsluttet og er nå under innfasing i fire ambulansetjenester i Norge.

Løsningen er nettbrettbasert og består av applikasjon for Windows nettbrett, serverløsning installert i kundens nett og integrasjon mot AMK-sentralen.

Kontakt Tor Laukvik for en uforpliktende samtale på +47 913 05 206 eller tor.laukvik@bliksund.no