Personell på vakt

Med personell på vakt får brannvesenet en vaktlogg med komplett oversikt over hvem som bemanner de ulike skiftene. Registrert personell integreres i vaktrapport. Brukes både av heltidsmannskaper og deltidsstyrker med vaktordning.

Personell på vakt er velegnet for timeføring for utrykninger, øvelser, kurs og møter med mer for deltidsstyrker. Rapporter forenkler administrasjon av timer og lønnskjøring for deltidsmannskaper,