Kursmodul

Hold oversikt over kurs og påmeldinger
Kursmodulen er en innholdsrik modul for å administrere kurs gjennom hele løpet med planlegging, deltakerhåndtering og registrering av resultater. Dersom man bruker kompetansemodulen kan man sette opp kobling mellom kursmodulen og tilhørende kompetansemodul. Dette gir følgende fordeler:

  • Man kan bruke planleggingfunksjonen i kursmodulen der man kan se hvem av de ansatte som har behov for kurs basert på utløpsdato for kompetanse
  • Når man oppdaterer resultatet for deltakerne på kurset vil utløpsdato bli oppdatert i kompetansemodul

Foruten dette kan du i kursmodulen legge til eksterne brukere som ikke har bruker i bliksundweb. Disse legges inn med navn, nummer og e-post slik at de kan motta informasjon gjennom modulen på lik linje med brukere i bliksundweb.

Kontakt Tor Laukvik for en uforpliktende samtale på +47 913 05 206 eller tor.laukvik@bliksund.no