Kursmodul

Hold oversikt over kurs og påmeldinger
Kursmodulen er en innholdsrik modul for å administrere kurs gjennom hele løpet med planlegging, deltakerhåndtering og registrering av resultater.

Kursmodulen støtter  eksterne deltakere som ikke har bruker i Bliksundweb. Disse legges inn med navn, nummer og e-post slik at de kan motta informasjon gjennom modulen på lik linje med brukere i bliksundweb.