Kompetanseregister

Komplett oversikt over brannvesenets kompetanse.

Skreddersy hvilke kompetanser dine mannskaper skal ved å tildele roller bygd på funksjoner og utdanning. Ha full kontroll på vedlikeholdte eller manglende kompetanser i ditt brannvesen. Automatisk varsling til mannskapene i god tid før en kompetanse utløper. Integrasjon med øvelser for automatisk oppdatering av mannskapenes kompetanser når de har gjennomført kurs eller utsjekker.

Rapporter
Kompetanseoversikt – Rapport hvor man raskt kan finne personell og deres kompetanse
Datooversikt – Oversikt over når personell må fornye sin kompetanse
Kompetansestatus – Oversikt over status på det enkelte arbeidssted
Fremtidig opplæringsbehov – Grafisk oversikt over opplæringsbehov