Kompetansemodul

Oversikt over tjenestens kompetanse
I kompetansemodulen har man mulighet til å registrere personellets kompetanse og så etterpå raskt hente ut oversikt, kompetansestatus og fremtidige opplæringsbehov. Registreringsskjemaet inneholder en del nasjonalt definerte valg under kategoriene; Utdanning, kurs og sertifikater. Det er også mulighet til selv å legge inn lokalt definerte elementer som interne kurs, konferanser osv.
I kompetansemodulen kan man sette opp regler som varsler per e-post når det er på tide å fornye kompetanse/resertifisere til den enkelte.

Rapporter
Kompetanseoversikt – Rapport hvor man raskt kan finne personell og deres kompetanse
Datooversikt – Oversikt over når personell må fornye sin kompetanse
Kompetansestatus – Oversikt over status på det enkelte arbeidssted
Fremtidig opplæringsbehov – Grafisk oversikt over opplæringsbehov

Kontakt Tor Laukvik for en uforpliktende samtale på +47 913 05 206 eller tor.laukvik@bliksund.no