Kommuneskjema

Kommuneskjema er et kvalitetssystem beregnet for bruk i AMK sentraler / Pasientreisekontor / LV-sentraler.

Opprinnelig ble kommuneskjema utviklet i for bruk ved AMK-sentraler, men har nå blitt tilpasset andre miljøer. Bliksund utvikler løsningen fortløpende, og løsningen inneholder nå følgende:

 • Kart over dekningsområdet for sentralen, inkludert Statens Kartverks detaljkart
 • Søk i Google maps adresseregister
 • Kart med POI (interessepunkter) med mulighet for vedlegg og linker
 • Avstandberegning fra adresse til POI med kjøreanvisning
 • Oversikt over spesielle forhold for en aktuell kommune
 • Handlingsmønster (klikkbart flytskjema som beskriver arbeidsflyt i sentralen
 • Tidsavgrensede huskelapper relatert til en enkelte kommune, alle kommuner eller generelt.
 • To-veis SMS funksjon, både til enkeltperson, eller til grupper
 • Vaktrapport
 • Prosedyreverk (tiltakskort)
 • Ressursoversikter knyttet til den enkelte kommune fordelt på ulike kategorier

Kundene kan dersom det er ønskelig gjøre eget Kommuneskjema tilgjenglig for andre samarbeidende miljøer for enkelt å kunne dele informasjon.

Kontakt Tor Laukvik for en uforpliktende samtale på +47 913 05 206 eller tor.laukvik@bliksund.no