Kjøretøyregister

Med Kjøretøymodul får du bedre oversikt over kjøretøyparken din.

Drivstoff
Få oversikt over drivstoffkostnader på alle kjøretøy, se drivstofforbruk fordelt på kjøretøy, arbeidssted eller på hele tjenesten. Støtter import av data fra LeasePlan og Circle K, men man kan selvfølgelig også legge inn drivstoffyllinger manuelt på web eller i app.

Vedlikehold
Oversikt over vedlikeholdskostnader på kjøretøyet, her kan man også se totale kostnader for hele kjøretøyparken. Støtter import fra LeasePlan eller manuelle registreringer.

Skader
Oversikt over skader og kostnader knyttet til skader, her kan man også se totale kostnader for hele kjøretøyparken. Det er også mulig å knyttet til forenklet skademeldingsskjema for utfylling på nettbrett.

EU Kontroll
Egen rapport for Periodisk kjøretøykontroll (PKK) slik at du som leder kan holde oversikt over kjøretøy som skal på EU kontroll. Det blir gjort oppdateringer av data fra Statens vegvesen en gang per måned.

Integrasjon med øvrig funksjonalitet
Koble sjekklister til kjøretøy.
Registrer kilometer rett fra sjekklister.