Kjøretøymodul

Med Kjøretøymodul får du bedre oversikt over kjøretøyparken din.

Drivstoff
Få oversikt over drivstoffkostnader på alle kjøretøy, se drivstofforbruk fordelt på kjøretøy, arbeidssted eller på hele tjenesten. Støtter import av data fra LeasePlan og Statoil, man kan selvfølgelig også legge inn drivstoffyllinger manuelt på web eller i app.

Vedlikehold
Oversikt over vedlikeholdskostnader på kjøretøyet, her kan man også se totale kostnader for hele kjøretøyparken. Støtter import fra LeasePlan eller manuelle registreringer.

Skader
Oversikt over skader og kostnader knyttet til skader, her kan man også se totale kostnader for hele kjøretøyparken. Det er også mulig å knyttet til forenklet skademeldingsskjema for utfylling på nettbrett.

EU Kontroll
Egen rapport for Periodisk kjøretøykontroll (PKK) slik at du som leder kan holde oversikt over kjøretøy som skal på EU kontroll. Det blir gjort oppdateringer av data fra Statens vegvesen en gang per måned (gjelder kjøretøy registrert som ambulanse).

Mulighet for å registrere drivstoffyllinger finnes i vår app som kan lastes ned fra App Store eller Google Play

Kontakt Tor Laukvik for en uforpliktende samtale på +47 913 05 206 eller tor.laukvik@bliksund.no