Hendelsesrapport

System for behandling av hendelser

Vårt system for registrering av hendelsesrapporter brukes enten som et selvstendig avvikssystem, eller som grunnlagsinformasjon til overordnede avvikssystemer.
Integrert med øvrig funksjonalitet i Bliksund brann hvor hendelsesrapporter kan genereres direkte fra sjekklister eller øvelsesregistrering. Last opp vedlegg eller ta bilde fra app på telefon for dokumentasjon. Via brukerdefinerte tagger og skreddersydd varsling, tilpasses hendelsesrapporten brannvesenets behov. Rapporteringsverktøy gir dere full oversikt over hendelser, saksgang og status på saksbehandlingen.