Handlingsmønster

Handlingsmønster er knyttet til kommuneskjema. Handlingsmønsteret er dynamisk og kan settes opp slik dere ønsker. Disse er handlingsplaner for ulike forløp slik at man enkelt kan finne fram til hva man skal gjøre under forskjellige situasjoner.

Man kan lage flere hendelsesforløp innenfor samme modul. Der er også mulighet for å knytte tiltakskort til handlingsmønsteret slik at du ikke trenger å hoppe mellom to moduler.

Her er et eksempel på hvordan et handlingsmønster for AMK kan se ut.