Flåteoversikt

Flåteoversikt er et verktøy for de driver flåtestyring i AMK-sentralen. Det holdes oversikt over alle operative ressurser i forhold til om de er ledige, på stasjon, i oppdrag, i beredskapspunkt eller er ute av drift. I tillegg holdes det overikt over spisepauser for hvert vaktalg, og man kan se rekkefølgen på hvilken bil som er neste ut på stasjoner med flere biler som roterer.

Alle data lagres og det gir mulighet til å ta ut rapporter om hvor stort tidsforbruk som er medgått til ulike statuser.

Eksempler på hva det kan tas ut rapporter på:

  • Hvor mange timer har bil x stått i beredskapspunkt hittil i år
  • Hvor ofte har ulike ambulanser vært ute av drift grunnet smittevask
  • Hvor mange timer har bil x vært i oppdrag hittil i år