Eksponeringsregister

Vi mener at et fagsystem for brannvesenet skal ha mulighet til å registrere arbeidstakere som har vært utsatt for farlige stoffer. Forskrift om «Utførelse av arbeid…» pålegger brannvesenet  å registrere alle eksponeringer for farlige stoffer som mannskapene er utsatt for.

Dette er en etterspurt funksjonalitet i vårt system og arbeidet med utvikling er i gang. Et eksponeringsregister i Bliksund Brann er viktig for oss og vi ønsker ikke bare å nøye oss med minimumsregistrering i henhold til lovens bestemmelser. I Norge i dag har det vist seg å være vanskelig å få godkjent kreftsykdom som yrkesskade for brannmenn. Derfor ønsker vi å lage et register som ikke bare ivaretar arbeidsgivers plikter, men også ivaretar arbeidstakerne i form av god nok dokumentasjon i forbindelse med yrkesskadeerstatning.

Som med øvrig funksjonalitet i Bliksund Brann vil også eksponeringsregisteret integreres tett opp i mot annen funksjonalitet for enkel registrering og gode rapporter.