COMStat LV

COMStat AMK / LV er et verktøy for å analysere telefonstatstikk fra ICCS i AMK- og LV-sentraler.

Det finnes en rekke rapporter der en kan se på volum, svartider, samtaletider og variasjoner gjennom år, uke og døgn.

Enkelt forklart virker løsningen slik:

  • Data om samtalene lagres i kundens ICCS
  • Deler av dataene overføres til HDO
  • Utrekk gjøres tilgjengelig for Bliksund via beskyttet interface og hentes av Bliksund til Bliksund Web
  • Kunden ser data fra egen sentral i Bliksund Web

Kontakt Tor Laukvik for en uforpliktende samtale på +47 913 05 206 eller tor.laukvik@bliksund.no