Beredskapsweb

Beredskapsweb er et verktøy for kommunikasjon i krisesituasjoner. Verktøyet er utviklet ved Sørlandet sykehus HF der man har tre sykehus (Flekkefjord, Kristiansand og Arendal), en AMK-sentral (Lillesand) og en felles sykehusledelse (Kristiansand). Tidligere baserte man kommunikasjonen i krisesituasjoner på telefon og e-post. En erfarte etterhvert at dette ikke fungerte godt, og at en hadde behov for en felles kommunikasjonsplattform.

Med Beredskapsweb kan alle som er involvert i en oppfølging av beredskapssituasjonen lese den samme informasjonen straks den legges ut. Dette gjør at en ikke trenger å ringe hverandre på samme måte som før, og de ansvarlige lederne får ro til å konsentrere seg om beslutningsprosessen. Beredskapsweb kan brukes på de aller fleste enheter som er koblet til internett (PC, Mac, Smartelefoner, iPad med mer). Dette gjør at det ikke lenger er samme behov for å samles når det oppstår en beredskapssituasjon.

Kontakt Tor Laukvik for en uforpliktende samtale på +47 913 05 206 eller tor.laukvik@bliksund.no