Anleggsregister

Et register for å holde oversikt over tjenestens utstyr
Med anleggsregister holder du oversikt over tjenestens utstyr og hvor dette befinner seg. I og med at dette er svært forskjellig i ulike organisasjoner kan kunden selv sette opp typer anlegg og hvilke data som skal registreres. Gjennom rettighetsstyring kan man bestemme hvem som kan endre på og flytte anlegg.

I tillegg kan man registrere merknader på anlegg og følge opp disse.

Integrert med kjøretøymodul
Anleggsregisteret er integrert med modulen Kjøretøymodul, slik at utstyr registrert i anleggsregisteret på et kjøretøy også vises på det aktuelle kjøretøyet i kjøretøymodulen.

Kontakt Tor Laukvik for en uforpliktende samtale på +47 913 05 206 eller tor.laukvik@bliksund.no