Anleggsregister

Et register for å holde oversikt over tjenestens utstyr
Med anleggsregister holder du oversikt over tjenestens utstyr og hvor dette befinner seg. I og med at dette er svært forskjellig i ulike organisasjoner kan kunden selv sette opp typer anlegg og hvilke data som skal registreres. Gjennom rettighetsstyring kan man bestemme hvem som kan endre på og flytte anlegg.

I tillegg kan man registrere merknader på anlegg og følge opp disse.

Integrert med kjøretøyregister og sjekklister
Anleggsregisteret er integrert med kjøretøyregisteret slik at utstyr registrert i anleggsregisteret på et kjøretøy, også vises på det aktuelle kjøretøyet i kjøretøymodulen. Samtidig kan du hente opp anleggsinformasjon eller skjema knyttet til anlegget direkte fra sjekklister.