ABA modul

Denne modulen skal hjelpe med å opprette rapporter for automatiske brannalarmer, slik at man kan få oversikt over kunder, alarmanlegg og utrykninger ved automatisk utløst brannalarm.

I denne modulen kan man skaffe oversikt over hvor mange kunder man har og hvilke anlegg de er knyttet til. Det er også skjema for utrykning hos anlegg og kontaktpersoner for anlegg er lett tilgjengelig i løpet av registrering. Man har oppsett av egendefinerte årsaker for utløsning av brannalarm. Ved hjelp av hovedrapport kan man ta ut informasjonen i modulen i forskjellige rapporter. Det er også muligheter for varsling ved forskjellige hendelser over e-post.