ABA modul

Denne modulen skal hjelpe med å opprette rapporter for automatiske brannalarmer, slik at man kan få oversikt over kunder, alarmanlegg og utrykninger ved automatisk utløst brannalarm.

I denne modulen kan man skaffe oversikt over hvor mange kunder man har og hvilke anlegg de er knyttet til. Det er også skjema for utrykning hos anlegg og kontaktpersoner for anlegg er lett tilgjengelig i løpet av registrering. Man har oppsett av egendefinerte årsaker for utløsning av brannalarm. Ved hjelp av hovedrapport kan man ta ut informasjonen i modulen i forskjellige rapporter.

E-post varsling for viderebehandling av ABA-rapporten  benyttes til å følge opp unødvendige utrykninger som skal faktureres. Sende varsel til forebyggende avdeling  ved behov for tilsyn, eller feietjenesten om det er ilagt fyringsforbud på adressen.