Våre produkter og tjenester

Bliksund har en bred og omfattende produktportefølje.

Porteføljen strekker seg fra Webløsninger (intranett og ekstranett) og applikasjoner (for mobile enheter) tilpasset sykehusmiljøet/prehospitale tjenester.

Her finner du beskrivelse av Bliksundweb og et utvalg av våre moduler.

BliksundWeb

Bliksundweb er et Internettbasert verktøy for organisasjoner som for eksempel sykehus, brannvesen, kommuner eller bedrifter. Verktøyet er modulbasert slik at kunden selv kan velge hvilke moduler de ønsker å ta i bruk.
LES MER

Prehospital Elektronisk Pasient Journal (PEPJ)

Elektronisk ambulansejournal

Bliksund har i samarbeid med Sykehuset Østfold HF og Innovasjon Norge utviklet den første og eneste elektroniske ambulansejournal som er utviklet i Norge.
LES MER

Nyhetsmodul

Intranettfunksjonalitet hvor man kan velge å vise nyhet for arbeidssted, brukergruppe eller enkelte ansatte. Modulen inneholder også funksjonalitet for leserbekreftelse av nyheter hvor den som opprettet nyheten kan se hvem som har kvittert at nyhet er lest.       
LES MER

Ambustat

Web-basert database over ambulanseoppdrag

Løsningen ble etablert grunnet behov for gode driftsdata i ambulansetjenesten. Som leder eller fagperson i ambulansetjenesten får man stadig spørsmål om drifts- eller fagrealterte spørsmål.
LES MER

COMStat LV

Analyseverktøy for Legevaktsentraler

Her vil tall fra telefoni i ICCS overføres via HDO til Bliksund for presentasjon i egen modul kalt COMStat. Det finnes en rekke rapporter der en kan se på volum, svartider, samtaletider og variasjoner gjennom år, uke og døgn.
LES MER

Tiltaksbok

Mange ledere erfarer at prosedyrer ikke etterleves av de ansatte på den måten en ønsker. Vi tror at det er tre faktorer som er viktige for at dette skal unngås: Tilgjenglighet (må være enkelt tilgjengelig til enhver tid), Kortfattet (må være ordknappe med fokus på det praktiske), Oppdatert (må alltid være oppdatert)
LES MER

Beredskapsweb

Beredskapsweb er et verktøy for kommunikasjon i krisesituasjoner. Tidligere baserte man kommunikasjonen i krisesituasjoner på telefon og e-post. En erfarte etterhvert at dette ikke fungerte godt, og at en hadde behov for en felles kommunikasjonsplattform.
LES MER

Kjøretøymodul

Få full kontroll over kjøretøysparken din

Med Kjøretøymodul får du bedre oversikt over kjøretøyparken din.
LES MER

Dokumentbibliotek

Samle dokumentene dine på et sted

Med modulen dokumentbibliotek har du mulighet til å opprette mapper og sette brukerstyring på disse. Man kan opprette en mappestruktur i dokumentbiblioteket og så gi tilgang til de man ønsker skal se dokumentene.
LES MER

Kommuneskjema

Kvalitetssystem beregnet for bruk i AMK sentraler / Pasientreisekontor / LV-sentraler.

Opprinnelig ble kommuneskjema utviklet i for bruk ved AMK-sentraler, men har nå blitt tilpasset andre miljøer.
LES MER

Kursmodul

Hold oversikt over kurs og påmeldinger

Med kursmodulen fra Bliksund holder du oversikt over påmeldinger, bedriftsinterne kurs og resertifiseringer.
LES MER

Hjertestansregistrering

Hjertestansregistrering er en tilleggsmodul til Ambustat

Registrering gjøres under utfylling av Ambustat og skaper grunnlag for data som helseforetakene skal levere til NPR. Utfylling skjer på nettbrett eller web.
LES MER

Anleggsregister

Et register for å holde oversikt over tjenestens utstyr

Med anleggsregister holder du oversikt over tjenestens utstyr og hvor dette befinner seg.
LES MER

Sporing

Sporing, en tilleggsmodul til kommuneskjema

Med modulen Sporing kan man få oversikt over posisjon til kjøretøy eller personell i kommuneskjema, det er bruker selv som via modulen sender forespørsel til innesystem om å blir sporet.
LES MER

Infoskjerm

Viktig informasjon lett synlig for personellet

Med modulen Infoskjerm kan man enkelt legge ut informasjon som kan vises på en vegghengt monitor på det enkelte arbeidssted.
Meldinger legges inn på Bliksundweb og blir øyeblikkelig (eller på gitt dato) vist på Infoskjermen.
LES MER

Kompetansemodul

Oversikt over tjenestens kompetanse

I kompetansemodulen har man mulighet til å registrere personellets kompetanse og så etterpå raskt hente ut oversikt, kompetansestatus og fremtidige opplæringsbehov.
LES MER

Vaktrapport

System for å rapportere hendelser på vakt

Dynamisk oppsett, Støtter flere logiske rapporter per foretak, egen brukerstyring til hver vaktrapport.
Modulen har også en hovedrapport med telling på type hendelser og tagger.
LES MER

Hendelsesrapport

System for behandling av hendelser

Personell/brukere av bliksundweb har med denne modulen mulighet til å melde inn hendelser til sin ledelse, bruker har egen side hvor han/hun kan følge sin sak. Ledelsen svarer ut melder og behandler hendelsene i samme system.
LES MER

PRK Hendelsesregistrering

Registrere hendelser i forbindelse med pasientreiser

PRK hendelsesregistrering for pasientreiser er et verktøy for å registrere hendelser som skjer i forbindelse med pasientreiser.
LES MER

ABA modul

Rapporter for automatiske brannalarmer

Denne modulen skal hjelpe med å opprette rapporter for automatiske brannalarmer, slik at man kan få oversikt over kunder, alarmanlegg og utrykninger ved automatisk utløst brannalarm.
LES MER

Flåteoversikt

Hold oversikt over tjenestens operative ressurser

Flåteoversikt er et verktøy for de driver flåtestyring i AMK-sentralen. Det holdes oversikt over alle operative ressurser i forhold til om de er ledige, på stasjon, i oppdrag, i beredskapspunkt eller er ute av drift.
LES MER

Handlingsmønster

Handlingsmønster, en tilleggsmodul til kommuneskjema

Med modulen kan man sette opp sine egne handlingsmønstre. Disse er handlingsplaner for ulike forløp slik at man enkelt kan finne fram til hva man skal gjøre under forskjellige situasjoner.
LES MER

SMS modul

Sende ut SMS til utvalgt personell

I SMS-modulen får du full oversikt over SMSer som er sent til ansatte, mulighet til å sende en SMS til flere personer og svare innsendte SMSer.
LES MER

Uniformsmodul

Oversikt over uniformbestillinger

Uniformsmodulen er en innholdsrik modul som holder oversikt over personells bestillinger av uniformer med ordrebehandling og lagerbeholdning.
LES MER

Sjekklister

Sjekk av utstyr

Ved kvalitetssikring er fortløpende sjekk av utstyr et viktig element for å være sikker på at alt fungerer når man trenger det. I tillegg vil det gi de ansatte anledning til å bli kjent med eget utstyr og hvordan det virker.
LES MER