Pressemelding fra Ingeniørfirmaet H. Mortensen P/S

By 17. desember 2011 juni 5th, 2018 Nyheter

IHM har indledt samarbejde med Jan Falkevik, Frank Trondahl Olsen og Tor Laukvik fra Sørlandet sykehus HF i Kristiansand. Sammen har vi stiftet selskabet Bliksund AS.

Fremover vil vores aktiviteter i Norge primært foregå gennem Bliksund AS, og vores datterselskab Mortensen TeleCom AS vil som følge deraf blive afviklet i løbet af første halvår 2011.

Fra 1. januar 2011 vil alle IHM’s salgs- og serviceaktiviteter i Norge blive varetaget således:

Bliksund A/S vil varetage salg, service og support til alle vores Helsekunder.

I den forbindelse vil vi overdrage eksisterende service- og supportaftaler til Bliksund. Vore kunder vil ikke blive væsentligt berørt af omlægningen, da vi med glæde kan meddele, at Frank-Arne Bruland vil fortsætte med at arbejde med IHM produkter i det nye selskab.

Bliksund vil, ud over sit hovedkontor i Lillesand, få kontor i de lokaler på Haraldsveien 5 i Lørenskog, hvor MT på nuværende tidspunkt har adresse. For nærmere information om Bliksund AS se vedlagte pressemelding, eller på www.bliksund.no

TC Connect AS vil som hovedforhandler for Norge varetage salg og service på alle øvrige IHM produkter, i hele landet undtagen Norland. Salg og support af udstyr til Helse sektoren gennemføres i samarbejde med Bliksund AS.
For nærmere information: www.tconnect.no, eller tag kontakt med TC Connect AS på telef. 815 00 112, eller mail info@tconnect.no.

ELEKTRO AS i Bodø, der gennem mange år har markedsført IHM produkter, vil fortsat varetage salg og service på IHM produkter i Nordland Fylke. For nærmere information: www.elektro.no

Med vennlig hilsen
Hardy Mortensen