Personvernerklæring Bliksund App

Innledning

I denne personvernerklæringen fremgår det hvordan Bliksund AS håndterer personopplysninger i Bliksund App.

Hvilke personopplysninger trenger vi

For pålogging i Bliksund App trenger vi å vite hvilken kunde bruker er tilknyttet, og brukers brukernavn og passord.

Databehandling i Bliksund App

  • Push-meldinger for å melde om nye nyheter fra Bliksund Web. En ikke identifiserbar token bruker til å sende ut push-melding gjennom Google /Apple. Bruker kan selv velge å deaktivere denne funksjonen.
  • Posisjons-tjenester for kunder som benytter Sporingsmodul for posisjonering. Dette gjelder kun nå bruker selv initierer sporing i sporingsmodulen. Ikke alle brukere har tilgang til denne.
  • Lokal lagring av aktive nyheter for alle kunder
  • Lokal lagring av Tiltakskort for kunder med modul Tiltaksbok
  • Lokal lagring av Dokumenter for kunder med modul Dokumentbibliotek
  • Lagring av hvilke nyheter bruker har lest og når nyheten ble lest

Kontaktinformasjon

Dersom du har ytterligere spørsmål kontakt oss på tlf +47 400 07 800 eller på support@bliksund.no