Oppdatering etter sommeren

By 13. august 2013 juni 5th, 2018 Nyheter

Det har vært et svært travelt år for oss, og vi har ikke fått lagt ut nyheter før nå. Her er en oppdatering av hva som er skjedd det siste året:

Virksomheten samlet i Grimstad
Frank-Arne Bruland som inntil i sommer arbeidet ved vårt kontor i Oslo har nå flyttet med familien til Sørlandet og vi har med det samlet all vår virksomhet i Grimstad.

Nye kunder / avtaler
Vi har inngått en rekke nye avtaler: Disse er:

 • Sykehuset Østfold: Kommuneskjema for PRK, Avviks- og klagehånderingsmodul PRK
 • Sykehuset Innlandet HF: Kommuenskjema AMK, Kommuneskjema PRK, Avviks- og klagehånderingsmodul PRK, Bomturmodul PRK
 • Oslo Univeristetssykehus HF: Kommuenskjema AMK, Kommuneskjema PRK, Avviks- og klagehånderingsmodul PRK
 • Vestre Viken HF: Ambustat, Kompetansemodul
 • Sykehuset Telemark HF / Sykehuset i Vestfold HF: Kommuneskjema PRK, Avviks- og klagehånderingsmodul PRK
 • Helse Stavanger HF: Kommuneskjema AMK, Ambustat
 • Helse Fonna HF: Kommuneskjema AMK, Ambustat
 • Helse Bergen HF: Ambustat, Sjekklister, Kjøretøymodul
 • Helse Førde HF: Kommuneskjema AMK, Ambustat
 • Ambulanse Midt-Norge HF: Tiltaksbok, Sjekklister, Kjøretøymodul
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge HF: Kommuneskjema AMK, Kommuneskjema PRK, Avviks- og klagehåndteringsmodul PRK
 • Forsvarets sanitet: Tiltaksbok
 • Nord-Hordaland LV: Kommuneskjema LV
 • Enhet for reiseoppgjør, Helse Sør-Øst RHF: Kommuneskjema PRK