Ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge har nå rullet ut ambulansejournal fra Bliksund i hele ambulansetjenesten. Dette blir fremhevet i nyhetssaken som du kan lese her

Fra nyhetssaken:

Engasjerte ansatte

Etter pilotperioden har prosjektgruppen arbeidet tett med leverandør Bliksund og Hemit for avklaringer rundt design av ny funksjonalitet og etablering av løsningen. Det er blitt montert utstyr i 140 ambulanser. Etter innføring vil mottaker kunne se ambulansene på vei, og i tillegg pasientens vitalparameter og hvilken behandling som er gitt underveis.

Ifølge årsrapporten er det et stort og positivt engasjement for løsningen blant de ansatte. Innføringen av journalsystemet vil ikke minst bidra til å forberede ambulansetjenesten til Helseplattformen.