Ny legevakt blir kunde hos oss

By 15. november 2018 Nyheter

Vi har tegnet avtale med Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunale Legevakt IKS om vår statistikkløsning for legevaktsentraler.

De blir vår 38. legevaktkunde.

Litt om kunden (fra deres hjemmeside):

Den interkommunale legevaktordninga har vore i drift sidan 1. april 2009.

Legevaktstilbodet gjeld for kommunane Balestrand, Høyanger, Hyllestad, Fjaler, Askvoll, Gaular, Førde, Naustdal og Jølster.

Målet med etableringa var å skape ei interkommunal legevakt med høg kvalitet for brukarane. I tillegg var målet å redusere vaktbelastning i den einskilde kommune og dermed bidra til rekruttering og stabilitet i legestillingane.

I 2016 vart legevaktsordninga utvida til å også dekke KAD-funksjonane for eigarkommunane. Legevaktsentral-tenesta som tidlegare var utført av AMK Førde, blei også teken over og drifta av SYSIKL.

Å drifte alle desse funksjonane krev mykje plass, og i august 2017 stod eit nytt og moderne bygg klart ved Førde Sentralsjukehus der legevakt, legevaktsentral, KAD-eining og overgrepsmottak vart samla på ein stad.