Etter mange måneder med utprøving av ulike løsninger har Nedre Romerike Brann- og Redning IKS valgt oss som IT-leverandør. Omfanget av avtalen er ennå ikke helt avklart, vi oppdaterer når det er klart.

Vi takker for tilliten og ser frem til godt samarbeid.

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) er brannvesenet for innbyggerne i

  • Skedsmo
  • Rælingen
  • Lørenskog
  • Nittedal
  • Sørum
  • Fet
  • Aurskog-Høland

I tillegg kjøper Rømskog kommune alle tjenester av NRBR.