Vi har fått stor avtale om leveranse av IT-tjenester til Haugaland Brann og Redning IKS.

De har nå avtale for følgende moduler:

 • Nyhetsmodul
 • Anleggsregister
 • Kjøretøymodul
 • Sjekklister
 • Kompetansemodul
 • Kursmodul
 • Hendelsesrapport

Haugaland Brann og Redning er et IKS for kommunene

 • Bokn
 • Etne
 • Karmøy
 • Suldal
 • Sveio
 • Tysvær
 • Utsira
 • Vindafjord

Vi ser frem til å samarbeide om å utvikle våre løsninger til å bli ennå mer rettet mot brann og deres behov.