Silje har bachelor fra Universitetet i Agder med hovedvekt på IT og estetiske fag. Hun vil arbeide med alt visuelt og grenseflate i Bliksund web og PEPJ.