Bliksund er primært leverandør av IKT-løsninger for bruk i nødetater.
Vi har kunder i ambulansetjenesten, luftambulansetjenesten, pasientreiser, AMK, legevakt, Forsvaret og brannvesen.

19

Helseforetak

Nord:

Finnmarssykehuset HF
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Nordlandssykehuset HF
Helgelandssykehuset

Midt:

Helse Nord-Trøndelag HF
St. Olavs Hospital HF
Helse Møre og Romsdal HF

Vest:

Helse Førde HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna HF
Helse Stavanger HF

Sør-Øst:

Sykehuset Innlandet HF
Oslo Universitetssykehus HF
Sykehuset Østfold HF
Vestre Viken HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sørlandet sykehus HF

43

Legevakter

Arendal Legevakt
Asker og Bærum Legevakt
Askøy Legevakt
Bergen legevakt
Drammensregionen legevakt
Elverum kommune
Finnmarkssykehuset
Flekkefjord Legevakt
Fredrikstad Legevakt
Gjøvik Legevakt
Hallingdal Legevakt
Hamar Legevakt
Hardanger og Voss Legevakt
Hå kommune
Kristiansand Legevakt
Kristiansund legevakt
Lillehammer legevakt
Lindenesregionen Legevakt
Larvik kommune
Molde kommune
Narvik Legevakt
Namsos Legevakt
Nordhordaland Legevakt
Notodden kommune
Os kommune
Oslo Legevakt
Røyken legevakt
Sandefjord kommune
Sandnessjøen legevakt
Sarpsborg kommune
Skien kommune
Songdalen legevakt
Sotra Legevakt
Stavanger Legevakt
Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunale Legevakt IKS
Søgne Legevakt
Trondheim kommune
Tromsø kommune
Tønsberg legevakt
Vennesla Legevakt
Værnesregionen Legevakt

5

Andre

330 Skvadron
Forsvarets Sanitet
Helsetjenestens driftsorganisasjon
NAKOS
Stiftelsen Norsk Luftambulanse

7

Brannvesen

Haugaland Brann- og Redning IKS
Kristiansandsregionen brann og redning IKS
Nedre Romerike Brann- og Redning IKS
Setesdal brann IKS
Harstad Brann og Redning
Brannvesenet Sør IKS
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS