Innovasjon Norge gir støtte til ambulansejournalprosjekt

By 7. juli 2014 juni 5th, 2018 Nyheter

Bliksund har sammen med Sykehuset Østfold HF søkt Innovasjon Norge om støtte til prosjekt for å lage elektronisk ambulansejournal på nettbrett.

Sykehuset Østfold HF har et eget prosjekt der de ønsker å satse mer på mobile løsninger. Bliksund har lenge hatt ambisjoner om å lage ambulansejournal på nettbrett. Gjennom støtten fra Innovasjon Norge har partene fått den støtten som er nødvedig for å kjøre prosjektet.

Vi har allerede startet prosjektet og skal i følge tidsplanen være ferdig ved utgangen av 2016.