Etablering av nytt selskap

By 1. desember 2010 juni 6th, 2018 Nyheter

Det er med glede vi kan melde at Jan Falkevik, Frank Trondahl Olsen og Tor Laukvik fra Sørlandet sykehus HF og Hardy Mortensen fra Ingeniørfirma H. Mortensen P/S (IHM), Danmark sammen har dannet selskapet Bliksund AS.

Selskapet har overtatt rettigheten til salg og videreutvikling av PTSS-web fra Sørlandet sykehus HF gjennom en innovasjonsprosess.

PTSS web, eller deler av denne, er for tiden i drift ved tre helseforetak. Bliksund har til intensjon å videreutvikle denne løsningen med flere moduler til bruk i prehospitale tjenester. I første omgang har man planer om:

  • Kartløsning
  • AMK data-løsning
  • Elektronisk ambulansejournal

I tillegg til dette skal selskapet også overta den helserelaterte delen av virksomheten til Mortensen Telecom AS i Norge. Konkret vil dette innebære ivaretakelse av serviceavtaler og salg av kommunikasjonsutstyr. Etter hvert planlegger man å bli sertifisert til å levere IHM-utstyr til anvendelse i nytt nasjonalt nødnett. Frank-Arne Bruland, som nå er ansatt som tekniker hos Mortensen Telecom AS, vil fra nyttår bli ansatt i Bliksund AS, og være stasjonert ved Bliksunds Oslo-kontor.

Bliksund AS vil i den nærmeste fremtid ha to primære målsetninger:

  • Å sikre at kunder med serviceavtale blir ivaretatt på en god måte i overgangen fra Mortensen Telecom AS til Bliksund
  • Å arbeide med pilotprosjekt ved Sørlandet sykehus for utprøvning av ny kartløsning levert av Bliksund.

Vi planlegger å presentere Bliksund og Bliksunds produkter for det prehospitale miljøet i Norge. Dette vil første gang skje ved KoKoms årlige seminar i Bergen medio mars 2011.

Inntil da håper vi i Bliksund at dere tar kontakt med oss dersom dere har spørsmål.

Vårt hovednummer er 400 07 800, og e-post adressen er post@bliksund.no

For Bliksund AS
Tor Laukvik
Daglig leder / Partner