Bliksund Fagsystem Brann

 Fagsystem for Norske Brannvesen på web og i app.
Bliksund Brann gir brannvesenet oversikt og kontroll på den daglige driften via funksjonalitet tilpasset brannvesenets behov. Enkelt og intuitivt system som sikrer god implementering med et minimum av opplæring for brukerne. Ta kontakt for en online demo eller om du ønsker besøk fra en av våre fagkonsulenter. Vi tilbyr helt uforpliktende test av Bliksund Brann slik at du kan teste ut systemet i ditt brannvesen i sammen med dine ressurspersoner.

Eksponeringsregister

Ny funksjonalitet høsten 2020
Ivareta brannvesenets lovpålagte krav til registrering av arbeidstakere som er eksponert for farlige stoffer.
LES MER

Sjekklister

Dynamiske sjekklister utviklet spesielt med tanke på brannvesenets behov.Integrert både med hendelsesrapport, kjøretøy- og anleggsregister. App-funksjonalitet for enkel registrering fra teleon eller pad.
LES MER

Kompetanseregister

Full kontroll på de ansattes kompetanser.  Oversikt over utløpende og manglende kompetanser, sertifikater og sertifiseringer. Automatisk oppdatering av kompetanser fra øvelsesmodulen.
LES MER

Øvelser

Planlegging og registrering av øvelser
Utviklet og tilpasset for brannvesen. Enkel registrering og detaljert oversikt. Automatisk oppdatering av personellets kompetanser.
LES MER

Hendelsesrapport

Avikssystem/hendelsesrapportering med avansert styring av varsling. Skreddersys ditt brannvesens behov.
LES MER

Tiltaksbok

Alle brannvesenets tiltakskort og prosedyrer i app og på web. Skreddersydd løsning med off-line funksjonalitet for operativt personell.
LES MER

Kjøretøyregister

Full kontroll over kjøretøysparken i ditt brannvesen. Nøyaktig  oversikt over kilometer, vedlikehold og utgifter på alle brannvesenets kjøretøy.
LES MER

Anleggsregister

Oversikt og kontroll på materiell og utstyr. Knytt anlegg til arbeidssteder, personer og sjekklister. Full kontroll på vedlikehold og servicer.
LES MER

Vaktrapport

Skiftbasert vaktrapport for informasjon og dokumentasjon
Rapporter med vedlegg og tagger for enkel søkbarhet og oversikt.
LES MER

Personell på vakt

Registrering av heltidspersonell på vakt. Enkel timeføring for deltidsmannskaper.
LES MER

Publisering av nyheter

Publisering av nyheter og informasjon innad i organisasjonen. Effektiv og sikker kommunikasjon med de ansatte. «Push notifikasjon» i app.
LES MER

SMS

Send SMS til utvalgt personell.  Sender  SMS til arbeidssteder, grupper eller personer.
LES MER

Tilvalgsfunksjonalitet: ABAmodul

Full oversikt oversikt over ABA-utrykninger. Registrerer antall utrykninger pr. objekt. E-postvarsling for oppfølging.

LES MER

Tilvalgsfunksjonalitet: Uniformsmodul

Ta kontroll over utgiftene og logistikken rundt brannvesenets uniformer og arbeidstøy.

LES MER

Tilvalgsfunksjonalitet: Kursmodul

Planlegg og gjennomfør kurs for eksterne aktører. Hold oversikt over påmeldinger. E-postvarsel til deltakere.

LES MER

Tilvalgsfunksjonalitet: ROS-modul

Enkel ROS-analyse for dokumentasjon og iverksettelse av nødvendige tiltak.