Etter flere år med OFU samarbeid om utvikling av elektronisk ambulansejournal har sykehuset nå gått i gang med innfasing for hele tjenesten. Sykehuset Østfold blir med dette den første ambulansetjenesten som setter løsningen i full drift.

På bilde ser du Roar Johansen som var behandler på det første oppdraget der det ble ført elektronisk ambulansejournal i testperioden ved stasjonen i Fredrikstad.