Bliksund forsterker staben

By 13. mai 2014 juni 5th, 2018 Nyheter

Bliksund har beslutttet å styrke staben med to nye ansatte.

Mary Ueland vil fra 1. juni arbeide 40% stilling som administrasjonskonsulent ved siden av sitt faste arbeide ved Sørlandet sykehus HF. Mary har de siste årene arbeidet i tilsvarende rolle i prehospitale tjenester. I Bliksund skal hun arbeide med økonomi, avtaler samt å arrangere brukermøter og kurs.

Lena Bredde vil arbeide på timebasis med prosjekter hos oss ved siden av sitt faste arbeide i Luftforsvaret. Lena er anestesilege og har lang fartstid fra prehospitale tjenester, både som LA-lege og som faglig rådgiver i ambulansetjenesten.