Vi har i dag signert avtale om å levere elektronisk journal til de prehospitale tjenestene i Helse Sør-Øst med opsjon for avrop i øvrige tre helseregioner.

Ambulansejournalteamet har jobbet med utvikling av løsningen i fem år og ser frem til å utvikle løsningen videre i tett samarbeid med kundene.

Vi vil gjerne få takke

  • Sykehuset Østfold som vi inngikk OFU-kontrakt med, og som var sentrale i utvikling i første runde
  • Innovasjon Norge som ga oss og Sykehuset Østfold støtte i gjennom OFU
  • Microsoft Norge som bisto i tidlig fase med prototype og hjelp
  • Ambulansetjenesten i Midt-Norge som har hatt løsningen i full drift og som har bidratt med tilbakemeldinger fra brukere og med gode ideer
  • Våre kjære ansatte som bidrar hver dag med entusiasme og fagkunnskap for å lage en best mulig løsning

Prosjektet er allerede i gang og vi gleder oss til å starte for fullt etter jul.

Jan og Tor