AMK Buskerud tar i bruk Kommuneskjema

By 16. mars 2012 juni 5th, 2018 Nyheter

Bliksund har utvidet avtalen med Vestre Viken HF til også å omfatte Kommuneskjema for bruk i AMK.

AMK Buskerud har bidratt med råd i utformingen av versjon 2.0 av Kommuneskjema og vil derfor bli første kunde som tar i bruk den nye versjonen. Vi er glade for at Kommuneskjema nå sees på som en naturlig del av kvalitetssystemet i AMK-sentralen.