Vi har tegnet avtale med 110-sentralene i Innlandet og i Møre og Romsdal om bruk av Kommuneskjema og Tiltaksbok. Vi ser frem til å sette løsningen i drift og å få mer erfaring som leverandør til 110-sentralene.