Tiltaksbok
Bliksundweb

Mange ledere erfarer at prosedyrer ikke etterleves av de ansatte på den måten en ønsker. Vi tror at det er tre faktorer som er viktige for at dette skal unngås:

Som et svar på disse utfordringene ble Tiltakskort utviklet ved Prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus HF. I Tiltakskort skilles den ordrike delen av prosedyrene ut i egen vedlegg (grunnlagsinformasjon) og selve "how to" - delen er lagret i kort tekst (tiltakskort). Tiltakskortene kan så gjøres tilgjengelig på smarttelefon eller nettbrett i ambulansen.

Alle tiltakskortene lagres på enheten første gang man kobler seg til og deretter oppdateres disse fortløpende. Dette innebærer at tiltakskortene er oppdatert til enhver tid, og at de også er tilgjengelig selv om man ikke har mobildekning.

Modulen finnes i vår app som kan lastes ned fra App Store eller Google Play


Ta kontakt med Tor Laukvik hvis du ønsker mer informasjon.

Telefon: +47 913 05 206

E-post: tor.laukvik@bliksund.no