Pakketransport
Modul

Transport av gods/pakker
Modulen er i dag i bruk på Helsebussen til Sørlandet sykehus HF, de forskjellige avdelinger bestiller transport av gods/pakker/blodprøver på Bliksundweb. Personell på Helsebussen kan så hente ut oversikt over alle enheter som skal trensporteres på sitt nettbrett. Pakkene blir scannet med QR-kode ved henting og levering. Systemet støtter varsling per e-post til avsender/mottaker ved henting/levering av pakker.


Ta kontakt med Tor Laukvik hvis du ønsker mer informasjon.

Telefon: +47 913 05 206

E-post: tor.laukvik@bliksund.no